Ředitelské volno ve dnech 25. – 27. března 2024

Vážení rodiče,

podařilo se nám získat dotaci na realizaci projektu Konektivita školy jako základ rozvoje digitální gramotnosti v celkové hodnotě 8,5 milionů Kč.

Jsme velice rádi, že budeme moci provést montáž a instalaci prvků vnitřní konektivity a zabezpečení připojení  k internetu ve všech prostorách školy, dále budeme moci pořídit do učeben nové interaktivní dotykové panely, dataprojektory, reproduktory a další techniku. To vše bude od září 2024 naplno sloužit našim žákům.

Již během března ale musíme zahájit tzv. bourací práce, abychom stihli vše řádně dokončit v souladu s podmínkami dotace. Během prací není možné zajistit provoz školy ani v omezeném režimu, byla by mimo jiné ohrožena bezpečnost dětí.

Proto jsme nuceni na dny 25., 26. a 27. 3. 2024 (pondělí až středa) vyhlásit ředitelské volno.

Pro žáky bude v těchto dnech škola zavřená, nebude fungovat ani školní družina a jídelna.

Doufáme, že tyto 3 dny, na které bezprostředně navazují velikonoční prázdniny, vám nijak zásadně nezkomplikují rodinný program a věříme, že mimořádnou situaci pochopíte.

Děkujeme za vstřícnost a přejeme krásný začátek března.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/reditelske-volno-ve-dnech-25-27-brezna-2024/