Ředitelské volno

Oznámení zákonným zástupcům žáků školy

V souladu s §24  odst. 2 zákona 561/2004 Sb. ( Školský zákon ) v platném znění vyhlašuji na den 16.11. 2015 ( pondělí ) ředitelské volno pro žáky, a to z provozních důvodů.

V době ředitelského volna je škola uzavřena.

O této skutečnosti je informován zřizovatel, školská rada, rodiče žáků prostřednictvím žákovských knížek a vývěsky na škole.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/reditelske-volno/