Řemeslo má zlaté dno

Ve středu 22. ledna se žáci našich osmých a devátých ročníků zúčastnili školní akce Řemeslo má zlaté dno v KD K – TRIO. V rámci této akce byly žákům formou soutěže představeny učební a studijní obory většiny středních škol v Ostravě. Žáci tak získali nejen přehled o studijních a učebních programech v rámci Ostravy, ale mohli si i praktické činnosti předváděných oborů vyzkoušet. Akce, která se konala pod záštitou Moravskoslezského kraje a MO Ostrava – Jih byla zajímavá a pro žáky velmi přínosná. Jsme rádi, že se podle vyjádření pořadatelů bude akce konat v podobném provedení za rok a my se jí můžeme opět zúčastnit.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/remeslo-ma-zlate-dno/