Robotika VŠB

Dne 15. ledna a 5. února se žáci osmých a devátých ročníků zúčastnili šk. akce: Robotika, kterou organizuje VŠB – TU Ostrava. Žáci měli za úkol sestavit pomocí stavebnice Lego autíčka, ke kterým byly připojeny elektromotory a posléze naprogramovat tak, aby se autíčka pohybovaly po určené dráze. Žáci si tak vyzkoušeli programování v praxi, v mnoha případech velmi úspěšně.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/robotika-vsb/