Rodilá mluvčí v hodinách Aj

Tento školní rok opět vyučuje v hodinách AJ rodilá mluvčí z Indie, která už pár let žije v Ostravě. Výuky se žáci zatím účastní nepravidelně hlavně na 2.stupni, ale snažíme se zařadit pár hodin i na 1.stupeň během pololetí. Je velmi přátelská k dětem a umí být také trpělivá při výuce. Když děti nerozumí, tak se jim to snaží ještě jednou pomalu vysvětlit. S žáky velmi ráda diskutuje na zadaná témata podle školních osnov a rozvíjí tak jejich slovní zásobu. Pouští jim také krátká videa. S menšími dětmi poslouchá různé písničky, říkanky a hrají hry.  Fotografie jsou pořízeny z výukové hodiny ve 4.A.
Ing. Miriam Juřicová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rodila-mluvci-v-hodinach-aj/