Rozvoj čtenářské gramotnosti na naší škole v reportáži TV Polar

Na naší škole se dlouhodobě věnujeme rozvoji čtenářské gramotnosti. Učitelé 1. i 2. stupně zapojují metody kritického myšlení a dalších čtenářských strategií, do hodin českého jazyka zařazujeme pravidelné čtenářské dílny. V minulém týdnu se ukázkových hodin pod vedením Mgr. Petry Plankové zúčastnil také místostarosta Poruby M. Tomášek a redaktoři Pria a TV Polar. Děti předvedly, jak pracují s vlastními prečtenými knihami, metody čtenářských aktivit byly použity také v hodině zeměpisu. Přes počáteční nervozitu se žáci 6.A velmi snažili a někteří poskytli také rozhovor na kameru. Více zhlédněte v druhé reportáži vysílání TV Polar.

https://polar.cz/porady/expres-ostrava-poruba/expres-ostrava-poruba-20-01-2022-18-14

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rozvoj-ctenarske-gramotnosti-na-nasi-skole-v-reportazi-tv-polar/