Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Naše škola je zapojena do programu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT(Evropské strukturální a investiční fondy a operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

RRPVO III

Info:
www.talentova.cz
https://www.facebook.com/InkluzeOstrava

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelavani-ve-meste-ostrava-iii/