Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 18.5.2017

Základní škola, Ostrava – Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace 

Vážení rodiče,

 srdečně Vás zveme na setkání rodičů budoucích prvňáčků, které se uskuteční

dne  18.května  2017  v  15,30  hodin  v prostorách školní jídelny.

Program schůzky:

 Školní vzdělávací program školy „S Komenským nově“, zaměření školy

  1. Školní připravenost-„Desatero“
  2. Vybavení žáka 1. třídy – potřebné pomůcky apod.
  3. Informace vedoucí vychovatelky školní družiny- vyplnění závazné přihlášky do ŠD,upřesnění času příchodu a odchodu,zájem o ranní družinu
  4. Informace vedoucí školní jídelny, přihlášky a způsob platby stravného
  5. Zařazení žáků do jednotlivých tříd
  6. Různé, odpovědi na dotazy

 Na schůzce bude proveden výběr v částce 500,-Kč na dítě, a to na zakoupení pracovních sešitů pro prvňáčka. Konkrétní informace budou předány na místě.

 Vzhledem  k důležitosti programu schůzky není vhodná účast Vašich dětí na této schůzce, a to z důvodu vzájemného rušení. Děkujeme za pochopení.

 Na setkání s Vámi se těší pedagogové a vedení školy.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/schuzka-s-rodici-budoucich-prvnacku-18-5-2017/