ŠD – Hravě a v pohybu

První celodružinová akce „Hravě a v pohybu“ proběhla ve středu 27. 9. na školní zahradě.
Počasí nám vyšlo krásně 🌞, takže děti mohly plnit všechny úkoly na 7 stanovištích.
Ve dvojicích prošly trasu poslepu, proběhly se slalomem zakončeným hodem na koš, zdolaly trať po barevných značkách, házením plnily nůši kaštany, trénovaly chůzi dráhou s obědovým tácem, snažily se bez doteku prolézat provazový labyrint a také si vyzkoušely házenou, kterou připravila paní trenérka z TJ Sokol.
Za všechny splněné aktivity děti obdržely sladkou odměnu.
Věříme, že se společné odpoledne vydařilo a dětem líbilo.
Za tým ŠD, Jana Mařecová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-hrave-a-v-pohybu/