ŠD – informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD (pro stávající žáky ZŠ)

 Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím školním roce bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu u recepce školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Přesný termín vydávání čipů i spuštění celého systému Vám včas oznámíme.

Po dětech zasíláme vytištěné Žádanky na čip (čipy), k dispozici budou na školním webu nebo  na recepci školy.

Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy a úhradu čipu/čipů od 15. 6. do 30. 6. na recepci školy, a to od 8:00 do 15:30 hod., tak, abyste počínaje novým školním rokem (4.9.) mohli na tento čip vyzvedávat své dítě. V případě, že si čip nezakoupíte, budou děti odcházet ze ŠD samostatně na základě Vámi vyplněné písemné přihlášky do ŠD či na základě písemné omluvenky.

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Jana Mařecová, vedoucí vychovatelka ŠD

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-informace-k-cipovemu-systemu-k-vyzvednuti-ditete-ze-sd/