ŠD – informace kroužky, koloběžky

Vážení rodiče,

nabídka kroužků bude dětem rozdána v průběhu druhého týdne v září. Závaznou přihlášku, prosím, odevzdejte do 20.9.2019 paní vychovatelce. Kroužky začínají v říjnu. V první hodině budeme vybírat poplatek na potřebné vybavení do jednotlivých kroužků.

Hned v měsíci září, a to od 16.9.2019, bude začínat „Klub deskových her a zábavné logiky“. Tento klub je realizován zdarma, vždy v pondělí od 15. hodin. Je určen pro děti 2. a 3. tříd ZŠ.  Počet míst je omezen. Po přihlášení je docházka do klubu povinná. Děti dostanou přihlášky během tohoto týdne.

Děti z 1. tříd (vychovatelky Petrášová, Tománková) budou mít možnost tento školní rok navštěvovat „Ekologický kurz“, který pořádá Stanice přírodovědců. Tento kurz je velmi vhodný pro děti se zájmem o zvířátka. Začátek kurzu je v říjnu. Další informace děti donesou na přihlášce během tohoto týdne.

Dále mám pro rodiče dětí 1. a 2. tříd nabídku „Sportovního kroužku s házenou“, který vede zkušená a velmi milá trenérka Petra Vavříčková. Kroužek je realizován v tělocvičně školy, trenérka si děti vyzvedává a zase odvádí do oddělení ŠD. Starší děti se zájmem o házenou se mohou zapsat do oddílu házené TJ Sokol Poruba. Více informací na letáčku.

Rodiče prvňáčků budou také informováni o chodu ŠD na třídních schůzkách ve čtvrtek 5.9.2019.

Při příznivém počasí jsou dětem ve školní družině k dispozici koloběžky. Kvůli dodržování bezpečnosti musí však děti nosit z domu přilbu.

Koloběžky-web

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Marie Petrášová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-informace-krouzky-kolobezky/