ŠD – návštěva kina se blíží

Listopadová akce pro děti ze školní družiny se bude konat v kině při DK Poklad. Z kapacitních důvodů se zúčastníme projekce ve dvou termínech, a to 21. 11. (1.B, 4. a 5. oddělení) a 24. 11. (2.B, 1. a 3. oddělení). S návratem počítejte až okolo 16:00 hodin.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-navsteva-kina-se-blizi/