ŠD – Ocenění Rozálie Trojákové

Děti ze školní družiny se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem „750.let od první písemné zmínky o Ostravě“. Rozárka Trojáková z 2.C byla vybrána mezi dětmi, které získaly čestné uznání za jejich tvorbu. Rozárce děkujeme za pěknou reprezentaci školní družiny a paní vychovatelce Mgr. Šenkové za pomoc při tvoření výsledného díla.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-oceneni-rozalie-trojakove/