ŠD – Tajenky

Napříč vysokým teplotám, které panovaly na konci minulého týdne, děvčata ze 3.oddělení nelenila a  vymyslela pro ostatní své kamarády tajenky. Myslím, že jsme si opět ukázali, jak vhodně vyplnit volný čas. Hanka Kašparcová využila i téma rodiny, které bylo náplní minulého týdne ve školní družině. Ve výrobě tajenek jsme pokračovali i v pondělí.

 

Tajenka od Karolíny Barošové

Tajenka od Viktorky Davidové

Tajenka od Hanky Kašparcové

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-tajenky/