ŠD – Vyhodnocení duhy

V pondělí 3. června děti z 2. oddělení oslavily Den dětí tvořením z tvarovacích balónků a vyhlášením celoroční soutěže Sbírání duhy za odměnu. Děti celý školní rok sbíraly kousky duhy, které mohly získat za vzorné chování ve školní jídelně, pomoc spolužákovi, přínos pro školní družinu apod. Vše vyvrcholilo právě první červnové pondělí. Na třech prvních místech se umístili Matěj Nedabýlek z 1.B, Karolína Kovaříková ze 4.A a Natálie Kučerová z 1.B. Děti získaly diplomy, medaile, účastnické listy a balíček s odměnami jako byly školní potřeby, sladkosti, výukové CD s angličtinou, pexesa, tvořivé sady a mnoho dalšího. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno i něco sladkého na zub. Toto vyhodnocení celoroční snahy se dětem jistě líbilo. Fotky, myslím, mluví za vše.

Bc. Karolína Chudějová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-vyhodnoceni-duhy-2/