ŠD – vyzvedávání žáků

Vážení rodiče,
systém Bellhop k vyzvedávání dětí ze školní družiny uvedeme v provoz až poté, kdy budete mít všichni  objednány a uhrazeny čipy na školní recepci.
Prosím, pokud jste tak ještě neučinili a pokud nebude Vaše dítě odcházet ze ŠD samostatně, vyřiďte si patřičný počet čipů na recepci školy v tomto týdnu do 7. 9. 2023!

Do té doby vyzvedávejte děti následovně:

  • Nahlášením jména p. Jurčové na recepci (do 14:00 hod.)
  • Prostřednictvím zvonků u recepce – do ranní a odpolední družiny (v časech od 6:00 do 7:20 hod, od 15:00 – 17:00 hod.).

Děkuji za spolupráci!
Jana Mařecová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-vyzvedavani-zaku/