ŠD – základní informace

Vážení rodiče,

od pondělí již přihlášené děti mohou navštěvovat školní družinu. Dětem budou v průběhu září rozdány složenky, které je nutné zaplatit do 14dní.

Dále prosíme rodiče, aby se seznámili s řádem školní družiny a podepsali se v jednotlivých odděleních na připravené formuláře. Při vstupu do školní budovy se prosím (bez vyzvání) prokazujte identifikačními kartičkami.

S rodiči prvňáčků vše proberu na čtvrteční třídní schůzce.

Těším se na spolupráci Mgr. Lucie Skulinová (vedoucí ŠD)

 

Řád podle nového zákona

Základní informace – web

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-zakladni-informace/