Setkání pražských a porubských škol

5.10. 2017 proběhlo v areálu Planetária setkání žáků a pedagogů vybraných škol z Poruby a Prahy 20. Naše škola byla obcí vybrána jako jedna ze 4 porubských, aby prezentovala svou činnost a úspěchy žáků. Obsahem naší prezentace byl přehled aktivit z oblasti environmentální výchovy a vzdělávání, udržitelného rozvoje, zdravého životního stylu, a také spolupráce s dalšími organizacemi v této oblasti.

6 vybraných žáků 9. ročníku překonalo úspěšně trému a velice pěkně prezentovalo naši školu nejen před zástupci obce, dalších škol, ale i před zástupci médií…

Děkujeme.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/setkani-prazskych-a-porubskych-skol/