Seznam kandidátů do ŠR volení zákonnými zástupci nezletilých žáků

Seznam kandidátů – zákonní zástupci

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/seznam-kandidatu-do-sr-voleni-zakonnymi-zastupci-nezletilych-zaku/