Škola mechatroniky – workshop VŠB pro žáky 8. ročníků

Žáci 8.A i 8.B se v pondělí a úterý 8.1. – 9.1.2024 zúčastnili workshopů, které byly zaměřeny na konstrukci a programování robotů. Za pomocí Lega sestavili vozítka, jejichž centrální jednotku posléze museli naprogramovat tak, aby se vozítka pohybovala po určené dráze. V praxi se s podobným principem můžeme setkat např. u strojů ve výrobních halách. Téměř všem žákům se programování úspěšně podařilo a zároveň prokázali značnou kreativitu při konstrukci vozítek. Osmáci získali teoretické i praktické povědomí o studijním oboru Mechatronika, který VŠB – TU Ostrava nabízí. Věříme, že některým žákům pomohl workshop ve výběrů dalšího profesního směřování a zároveň si někteří žáci možná prohlédli místo svého budoucího studia.

Tomáš Bjaček

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skola-mechatroniky-workshop-vsb-pro-zaky-8-rocniku/