Škola nanečisto

V polovině června se do naší školy přišli podívat budoucí prvňáčci. Naše paní učitelky připravily pro děti vyučovací hodinu nanečisto. Děti bez rodičů odvážně vstupovaly do třídy a vyzkoušely si, jak to funguje v opravdové škole. Vybraly si místo v lavici většinou vedle kamaráda nebo kamarádky ze školky. Čekalo je zábavné počítání, poznávání barev, geometrických tvarů, písmen. Budoucí žáci pracovali na interaktivní tabuli a prohlédli si školu. Byli velice šikovní, nebáli se prozradit své jméno a správně se hlásili o slovo. Se školou se rozloučili s úsměvem, omalovánkou a velkou gratulací, že školu nanečisto zvládli. 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skola-nanecisto/