Školní kolo Konverzační soutěže

Dne 18. 1. proběhlo školní kolo Konverzační soutěže pro 2. stupeň pod vedením paní učitelky Juřicové ve dvou kategoriích:  I. kategorie (6. a 7.třída) a II. kategorie (8. a 9.třída). V I. kategorii se na prvním místě umístil Jakub Jonszta, na druhém místě Anna Sikorová a na třetím místě Lucie Dybalová. V II. Kategorii se na prvním místě umístila Veronika Kempná, na druhém místě Adéla Urbánková a na třetím místě Šimon Repasi. Děkujeme také Spolku rodičů, že přispěl na věcné ceny pro vítěze. Tímto ještě jednou děkujeme všem soutěžícím za jejich odvážnou účast.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-kolo-konverzacni-souteze/