Školní kolo soutěže v AJ

Dne 20. 1. se na naší škole uskutečnilo školní kolo soutěže v AJ. Žáci plnili poslechové cvičení, pracovali s textem a taky museli napsat něco o sobě nebo o svých budoucích plánech.
A jak to všechno dopadlo?
Kategorie 6., 7. ročníků :
1. Pulkrábková 7. A
2. Koryčan 7. A
3. Rostáš 6. A
Kategorie 8., 9. ročníků:
1. Targosz 9. B
2. Sikorová 8. A
3. Vaňátko 8.A
Všem zúčastěným blahopřeji. Mgr. Pavla Kovalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-kolo-souteze-v-aj/