Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 30. 1. 2023 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro 2. stupeň. V letošním roce byly 3
kategorie, ve kterých soutěžilo 28 žáků.
V kategorii A (6. ročník) se na 1. místě umístil Michael Benýšek. Na 2. místě se umístila Žaneta
Lorenčíková a třetí skončil Adam Gebauer.
Kategorii B, která je určená pro 7. ročník, vyhrál Michal Vidlář následován Ondřejem Čalou a Annou
Benediktovou.
Nejpočetnější účast byla v kategorii C, kde mezi sebou soutěžilo žáků 8. a 9. ročníků. Vítězem se stal
Bruno Kube. Na druhém místě se umístil Dominik Chalupa a třetí skončil Lukáš Vnenk.
Všem zúčastněným děkujeme za účast.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-kolo-zemepisne-olympiady/