Školní výlet 4. a 5. tříd

V úterý 5. 6. 2018 se žáci 4. a 5. tříd vypravili na školní výlet do Olomouce, kde navštívili Zoo Svatý Kopeček. Děti tamní expozice procházely ve skupinách. Největší úspěch měly ty, kterými mohli projít skrz a přiblížit se volně se pohybujícím zvířatům. Společně jsme prošli visutou lávkou přes výběh s makaky a někteří odvážlivější se vydali s doprovodem na rozhlednu uprostřed Zoo, kde se jim odměnou stal samotný výhled do krajiny. Vzhledem k příznivému počasí se celý výlet vydařil a prohlídku zoologické zahrady jsme si všichni společně užili.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-vylet-4-a-5-trid/