Školní výlet 9.B

Ve dnech 27.5 – 28.5 se žáci 9.B vydali na školní výlet. Cílem byly Jeseníky. Ramzová, kde jsme se ubytovali, nám byla dobrým strategických výchozím bodem. Během pátku jsme zvládli Šerák, Obří skály a stezku okolo Vražedného potoka. Večer jsme si samozřejmě opekli buřty. V sobotu jsme se vydali na Klín a poté do Lesního baru u Horní Lipové a města Jeseník. Během výletu jsme měli počasí jako na objednávku a proto stále panovala dobrá nálada. Žáci i my učitelé jsme si výlet velmi užili.
Mgr. Markéta Kozelská

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-vylet-9-b/