Složení Školské rady při Základní škole, Ostrava-Poruba, Komenského 668, přísp.org., s účinností od 2.10.2020

Za zřizovatele: Mgr. Tereza Benešová, Ph. D, PaedDr. Antonín Balnar, Ph. D.
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Petra Dolbová, Mgr. Kateřina Wenglarzyová
Za zákonné zástupce žáků: Petr David, Mgr. Olga Pešková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/slozeni-skolske-rady-pri-zakladni-skole-ostrava-poruba-komenskeho-668-prispevkova-organizace-s-ucinnosti-od-2-10-2020/