Sociální pedagog

 • vyhledává žáky ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, z prostředí ohrožujícího a
  zanedbávajícího; poskytuje podporu těmto žákům a jejich rodinám
 • zajišťuje prevenci rizikového chování žáků prostřednictvím nabídky aktivit kvalitního trávení
  volného času
 • spolupracuje s odbory sociálně právní ochrany dětí, Policií ČR, zdravotnickými zařízeními,
  obcemi, neziskovými organizacemi
 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských pracovišť a jiných odborných zařízení
 • poskytuje podporu učitelům související s dopady obtížné rodinné situace na žáky, s prevencí
  rizikového chování žáků
 • pomáhá při zprostředkování doučování žáků
 • zajišťuje realizaci projektu „Bezplatné stravování“, spolupracuje s vedoucí školní jídelny
 • spolupracuje se všemi členy školního poradenského pracoviště
 • je zprostředkovatelem mezi školou, žáky a jejich zákonnými zástupci

Konzultační hodiny:
Po-Pá: 8-14
Po předchozí domluvě
e-mail: m.strouhalova@zskomenskehoporuba.cz

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/socialni-pedagog/