Souhlas s výběrem příspěvku Spolku rodičů

Na třídních schůzkách 20.9.2018 rodiče odsouhlasili příspěvek Spolku rodičů ve výši 100 Kč na pololetí. Souhlas vyjádřilo 307 rodičů, proti nebyl nikdo.

děkujeme

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/souhlas-s-vyberem-prispevku-spolku-rodicu/