Sportovně – zábavná dopoledne pro děti z okolních mateřských škol

Ve dnech 14.6. – 17.6. jsme na naši škole přivítali děti z okolních mateřských školek Exilu, Boženy Němcové, Bohuslava Martinů a Dětské. Žáci 7.C, 9.A a 9.B si pro děti připravili sportovně – kulturní program. Po příchodu se děti z mateřských školek rozdělily do skupin, které po stanovištích s různými aktivitami provázeli starší žáci naší školy. Děti si vyzkoušely mimo jiné bitvu a střelbu s maketami středověkých zbraní, hody na cíl, útok na bránu, základy zdravovědy, vybarvování a skládání obrázků, puzzle, skoky v pytlích, taneční aktivity, střelbu na cíl „nerfkou“, hody do dálky, třídění odpadů, výrobu záložek, krmení Homera Simpsona atd. I přesto, že bylo věkové rozpětí dětí od tří do šesti let, byly všechny děti šikovné a samostatné. Pro naše „velké“ žáky byla organizace sportovních dnů příjemná změna a zpestření posledních dnů školy a částečně i návrat o několik let zpět, neboť v učitelkách z mateřských škol poznávali své bývalé kantorky.
Závěrem lze říci, že se program pro školky povedl. Děti i kantorky z mateřských školek byly spokojené, mnozí předškoláci si prohlédli školu, na kterou po prázdninách nastoupí a snad z některých opadla i možná nervozita z nového prostředí. Sedmáci a deváťáci projevili značnou míru empatie, odpovědnosti a sociální zdatnosti při přípravě a realizaci tohoto programu. Za to jim patří velké DĚKUJI od dětí i kantorů z mateřských školek i naší základní školy.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sportovne-zabavna-dopoledne-pro-deti-z-okolnich-materskych-skol/