Sportovní den 1. stupně

V pátek 24. 5. nás navštívily házenkářky, které si připravily sportovní dopoledne pro celý první stupeň. Venkovní hřiště rozdělily na tři části. Na dvou se hrály turnaje v miniházené a v poslední části děti trénovaly střelbu na cíl, obratnost a hbitost. Zbytek tříd hrál vybíjenou nebo maloval zahradu školy. Děkujeme všem zúčastněným, sportovní dopoledne jsme si všichni užili.
Mgr. Zuzana Hurtová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sportovni-den-1-stupne/