Sportovní dopoledne – TJ Sokol Poruba

Dne 25. 6. 2018 žáci čtvrtých a pátých tříd navštívili areál TJ Sokol Poruba, kde si pro ně připravili spoustu aktivit. Ve venkovní části žáci plnili úkoly, například chůzi na chůdách, hod na cíl nebo překážkovou dráhu, za jejichž splnění dostali malou odměnu. Součástí programu byl i nafukovací hrad, který měl u žáků největší úspěch. Dále si mohli zahrát házenou nebo se podívat na vystoupení mažoretek. V budově hráli florbal nebo si vyzkoušeli základy boxu. Na závěr byl připraven táborák, kde si mohli všichni opéct špekáček. Už nyní se těšíme na příští akci.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sportovni-dopoledne-tj-sokol-poruba/