ŠPP – Pracovníci

Výchovný poradce – Mgr. Soňa Vyková

Školní psycholog – Mgr. Michal Klusoň

Kariérový poradce – Mgr. Šárka Kaniová

Speciální pedagog – Mgr. Markéta Krčková

Metodik prevence – Mgr. Lenka Jevičová

Koordinátor pro nadané žáky 1. stupeň – Mgr. Gabriela Šlechtová

Koordinátor pro nadané žáky 2. stupeň – Mgr. Vendula Javorská

Školní asistent – Vladimíra Kuczinská

Koordinátor pedagogické podpory – Mgr. Petra Mikolajková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/spp-pracovnici/