Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky 10. 9. v 16.30

Vážení rodiče,

jsme si vědomi zhoršující se epidemiologické situace a pečlivě jsme zvážili nutnost vaší osobní přítomnosti na třídních schůzkách.  Třídní učitelé s vámi potřebují projednat mnoho záležitostí, vyberu ty nejdůležitější:

  1. Proběhnou volby do školské rady.
  2. Budou vám předány nové přístupové údaje do Bakalářů. Zjistili jsme totiž, že mnozí rodiče své heslo ztratili nebo ho nerozvážně předali dětem, takže může dojít k jeho zneužití. Přitom komunikace online bude v letošním školním roce naprosto zásadní. A my všichni musíme mít jistotu, že bude probíhat bez problémů.
  3. Budeme vás informovat o distančním vzdělávání, které od letošního roku zavedeme a budeme v něm pokračovat bez ohledu na koronavirovou krizi. Třídní učitelé s vámi musejí probrat, jakým způsobem se v případě karantény bude vaše dítě vzdělávat.
  4. Budeme vás informovat o řešení situací, kdy vaše dítě půjde do školy a bude mít příznaky respiračního onemocnění.

Abychom v maximální míře ochránili vaše zdraví, prosíme vás, abyste se dostavili vždy pouze 1 rodič za každého žáka (nebo za všechny sourozence). Třídní schůzky se budou konat v jednotlivých třídách.

Ve škole budou zajištěna tato hygienická opatření:

  • Prostory budou před třídními schůzkami vydezinfikovány a vyvětrány.
  • Ve vstupu do školy je umístěna dezinfekce rukou.
  • Jednotlivá místa k sezení ve třídách budou od sebe v maximální míře vzdálena.
  • Všichni účastníci schůzek budou mít nasazeny roušky či respirátory.

Pokud se přesto všechno rozhodnete třídních schůzek nezúčastnit, pochopíme to. Třídní učitelé vás posléze osloví individuálně.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/srdecne-zveme-rodice-na-tridni-schuzky-10-9-v-16-30/