Střední zahradnická škola – program v laboratořích

17.5. se 8 deváťáků zúčastnilo dvou bloků programu v laboratořích – 2 hodiny se věnovali pokusům z chemie, 2 hodiny biologickým. Pracovali ve dvojicích dle postupu práce, vyzkoušeli si například izolaci DNA z papriky, snímali vlastní otisky prstů, pozorovali pod mikroskopem hmyz, povrchy těla obratlovců i bezobratlých, určovali larvy hmyzu, kreslili neviditelným inkoustem. Naši žáci krásně zvládli náročné dopoledne, které kladlo velké nároky na pozornost i zručnost.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/stredni-zahradnicka-skola-program-v-laboratorich/