Středoškolák, vysokoškolák

Dne 2. 12. 2016 třída 9.B navštívila již tradiční výstavu Středoškolák, vysokoškolák, která se konala na Černé louce. Prezentovalo se zde několik desítek středních škol a učilišť převážně z našeho regionu. Naši žáci mohli položit zástupcům škol konkrétní dotazy, k dispozici bylo množství propagačních materiálů, některé obory se prezentovaly názornou ukázkou (kadeřnice, krejčí, atd.). Někteří bývalí žáci naší školy propagovaly střední školu, na které právě studují. Bylo příjemné vidět, že se jim daří.

Mgr. Pavla Kovalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/stredoskolak-vysokoskolak/