Svět vědy a techniky se 4. B


Dne 2. 10. 2018 žáci 4. B navštívili Svět vědy a techniky – U6 v Ostravě. Vzdělávací program s názvem Geometrický svět byl zaměřený na geometrické tvary kolem nás. Žáci si hravou formou zopakovali geometrické útvary, vytvářeli z nich vlastní dlaždice, skládali tangramy a pozorovali s mikroskopu oko včely skládající se z pravidelných šestiúhelníků. Návštěvu U6 jsme si společně užili.
Mgr. Zuzana Hurtová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/svet-vedy-a-techniky-se-4-b/