ŠVIHEJ lednová challenge výzva 2024!

Celá naše škola v měsíci LEDNU skočila do celorepublikové charitativní akce, kde jsme pomohli 3 rodinám – 3 dětem s postižením. Díky zapojení celé školy, všech našich žáků i učitelů jsme všichni v hodinách tělesné výchovy skákali přes švihadla „jako o život“. Svými přeskoky jsme si zlepšili nejen svou kondici, ale hlavně se srdcem na pravém místě pomohli dobré věci. Výsledky přeskoků za jednotlivé třídy byly neskutečné.

V 1. kategorii 1.-3. třídy se na 1. místě umístila třída 3.A, na 2. místě se umístila třída 2.B a na 3. místě se umístila třída 3.B.
V 2. kategorii 4.-5. třídy se na 1. místě umístila třída 5.A, na 2. místě třída 5.B a na 3. místě třída 4.C.
Ve 3. kategorii 6.-9. třídy se na 1. místě umístila třída 6.B, na 2. místě třída 8.B a na 3. místě třída 6.A.

Všem třídám a učitelům, kteří se zapojily do lednové challenge výzvy  svihej.cz 2024 moc děkujeme.

Mgr. Krčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/svihej-lednova-challenge-vyzva-2024/