Symbol moudrosti v tělocvičně

Už jsme měli ve škole leccos, ale sovu za bílého dne na basketbalovém koši ne…

Naštěstí si našla cestu ven, asi si letěla rozšiřovat obzory zase jinam. Vy můžete také:

Puštík obecný – Strix aluco

Vzhled

Má velkou hlavu s velkýma černýma očima, což je typické pro většinu sov. Světle hnědé peří je protkáno tmavšími pruhy, které jsou patrné při letu. Když sedí, je možno vidět bělejší spodní pera. Dolní končetiny má opatřeny čtyřmi velmi ostrými drápy.

Rozšíření

Ve střední Evropě sídlí populace puštíků hlavně v listnatých a smíšených lesích se starými mohutnými stromy, které si vybírá k hnízdění. Jinak vyskytuje se v celé Evropě, vyjma Skandinávie. Není výjimečný ani na západě Ruska, v Afghanistánu, v Číně. Žije v parcích, zahradách, hřbitovech. Obvykle se zdržuje i u lidských sídel. Přebývá na okraji jehličnatých lesů, protože v souvislém porostu nemá dostatečné množství potravy.

Způsob života a potrava

Loví výhradně za tmy. Sedí na vyvýšených místech (střechy, větve apod.) a ostrým zrakem a sluchem sleduje okolí a vyhlíží kořist. Pokud nalezne objekt svého zájmu, potichu sklouzne až k ní a tiše se nad ní vznáší. K tomu mu slouží měkké opeření a zubaté hřebínky na předním okraji per ručních letek, které zabraňuje šustění křídel. Prudce zaútočí. Čtyři ostré pařáty natáhne daleko před sebe a těmi kořist usmrtí. Živí se hlavně malými savci, ptáky, obojživelníky a hmyzem. V blízkosti lidských sídel se potom zaměřuje spíše jen na drobné ptáky.

Rozmnožování

Námluvy pak probíhají v únoru, kdy je slyšitelné hlasité klepání zobákem a pleskání křídel. Samička vybere hnízdiště. Například v dutinách starých stromů, prázdných hnízdech jiných dravců nebo otvorech ve skalách. Snese 2-5 matně bílých vajíček, která hned zahřívá. První dny po vylíhnutí shání potravu sameček. Po dobu pěti týdnů zůstávají mláďata v hnízdě, kde o ně pečují oba rodiče. Do dvou až tří měsíců jsou mláďata krmena. Poté je rodiče vyženou ze svého území, protože mladí už jsou schopní obstarat si potravu sami. Ti si hledají vlastní teritorium a častokrát při tom zemřou hlady a vyčerpáním. Pár spolu žije celý život (jedná se tedy o monogamii).

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/symbol-moudrosti-v-telocvicne/