Těšíme se na první školní týden s vámi!

Organizace prvních dnů školního roku 2022/2023

první třídy:

čtvrtek 1. 9.        – 1 vyučovací hod.  8:00 – 8:45  hod. 

                                   – aktovku s sebou, s doprovodem rodičů

pátek 2. 9.          –  2 vyučovací hod.  8:00 –  9:40  hod.

pondělí  5. 9.     –  3 vyučovací hod. 8:00 -10:45 hod.

úterý  6. 9.          – 4 vyučovací hod. 8:00 -11:40 hod.

středa 7.9.          – vyučování dle rozvrhu hodin                     

Po ukončení výuky přebírají žáky zapsané do školní družiny paní vychovatelky. Nedružinoví  žáci odcházejí domů s rodiči, kteří si své děti vyzvednou po ukončení výuky. (Žáci ŠD mají zakoupené obědy.)

druhé až deváté třídy:

1.9.        2 vyučovací hodiny          (obědy 11:00-12:30)

2.- 6.9.  4 vyučovací hodiny s TU

(Školní řád, aktualizace údajů, poučení, informace k organizaci výuky)

výdej obědů do 13:00

od středy  7. 9. – vyučování dle rozvrhu hodin, jen v týdnu 5.- 9.9. bez odpoledního vyučování

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/tesime-se-na-prvni-skolni-tyden-s-vami/