Tonda Obal 6.2.

Není náhodou, že 75% obyvatel České republiky odpady třídí. K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal. Letos s programem věnovaným recyklaci a nakládání s odpady navštívil Tonda Obal na cestách zdarma i všechny třídy naší školy.

Doufáme, že naši žáci budou získané poznatky uplatňovat i v praxi…

Mgr. Wenglarzyová

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/tonda-obal-6-2/