Tvořivé tlapky – kroužek ŠD

Tvořivé tlapky se chopily štětců, barev, nůžek, kartonu, papíru, lepidel a vzniklo naše první dílko – veselé muchomůrky.

Jana Mařecová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/tvorive-tlapky-krouzek-sd/