Učíme se doma

I takto může vypadat distanční vzdělávání v chemii…

Občas velice jedle…

Děkuji všem žákům, kteří pilně pracují a výsledky své práce posílají ke zpětné vazbě. Hodně sil a dobré nervy.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ucime-se-doma/