Ukázka práce dětí ze školní družinky

Jsme moc šťastní,že už můžeme být zase spolu…🌞

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ukazka-prace-deti-ze-skolni-druzinky/