Upozornění pro strávníky

S účinností od 1. září 2019 se navyšuje cena stravného o 2,- Kč u všech kategorií:

Žáci     7  –  10 let                      29,-Kč

Žáci    11 –  14 let                      31,-Kč

Žáci    15 a více let                    32,-Kč

Cizí     strávníci                         73,-Kč

Za tyto ceny již budou prodávány stravenky na měsíc září 2019 dne 30. 8. 2019

Zároveň žádám všechny strávníky, kteří platí bezhotovostním způsobem, aby si co nejdříve upravili své příkazy k úhradě!

Karmazinová Irena – vedoucí ŠJ

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/upozorneni-pro-stravniky/