Ursus v Dolní Lomné

Dne 9. 6. 2022 se třída 7. B a polovina třídy 7. C zúčastnila projektového dne mimo školu. Žáci navštívili přírodovědně naučný program v Zážitkovém centru Ursus v Dolní Lomné. Byl pro ně připravený program vedený zkušenými lektory. Žáci byli rozděleni do dvou skupin a každá měla jiný program a následně se vystřídali. První z programu byla expozice a výklad na téma Beskydy – hory zrozené z moře. V expozici se nacházely interaktivní panely, na kterých žáci hledali odpovědi na otázky do svých pracovních listů, rozeznávali hlasy živočichů a poznávali stopy zvířat. Další bod programu byl připravený venku na zahradě. Tam žáci lovili drobné živočichy v tůních a následně v nedalekém potůčku a snažili se je podle klíče rozpoznat. Na závěr programu si vyslechli malou přednášku o vybraných šelmách žijících v Beskydech (medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk obecný).

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ursus-v-dolni-lomne/