Úspěch naší žákyně v okresním kole soutěže v AJ

Tento týden (v pondělí 13.2.) se naše 2 žákyně zúčastnili okresního kola soutěže v anglickém jazyce, které se konalo ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v centru Ostravy. Konkurence byla veliká. Žáci plnili poslechové úlohy a v ústní části,  po krátkém úvodu  o sobě, řešili bez přípravy konverzační situace na zadané téma. Hodnotila se jazyková pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. V mladší kategorii nás zastupovala Adéla Urbánková ze 7. A a ve vyšší kategorii Klára Pačková z 9. B.

A jak se holkám dařilo? Adéla se sice na předních místech neumístila, ale ani na posledních, takže nám rozhodně ostudu neudělala. Klára Pačková skončila na krásném druhém místě z 24 soutěžících. Za tento velký úspěch ji moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Vypracovala: Mgr. Pavla Kovalová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/uspech-nasi-zakyne-v-okresnim-kole-souteze-v-aj/