Úspěch v soutěži Kreslíme slova

Několik žáků třídy 4. B se zapojilo do výtvarné soutěže s názvem Kreslíme slova firmy Happysnack. Úkolem žáků bylo kresbou znázornit nějaké jimi vybrané přísloví. Vítězné práce se poté umístily do kalendáře firmy Happysnack pro rok 2024. Ze všech zaslaných prací, kterých bylo velké množství, byla práce žákyně Báry Chovanové vybrána. Bára byla oceněna odměnou a také kalendářem, ve kterém je umístěna její práce s výtvarným zpracováním přísloví „V nouzi potkáš přítele“.
Báře gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Olga Jaklová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/uspech-v-soutezi-kreslime-slova/