V minulém týdnu navštívili naši školu předškoláci z MŠ Dvorní, V Zahradách, Exilu a B. Němcové

Děti ze školek si v prvních a druhé třídě vyzkoušely, jak se sedí v lavicích, seznámily se s prostředím třídy, společně se školáky plnily úkoly z českého jazyka, matematiky, prvouky i anglického jazyka.
Předškoláci hledali obrázky, počítali příklady, hráli společně hry a školáci předvedli, jak umí číst, psát a počítat a kolik už umí anglických slovíček. Děti ze školek všechny úkoly zvládly hravě a s úsměvem a poznaly, že školy se bát nemusí.
Mgr. Jitka Ulrichová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/v-minulem-tydnu-navstivili-nasi-skolu-predskolaci-z-ms-dvorni-v-zahradach-exilu-a-b-nemcove/