Změna nařízení (roušky ve škole)

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a na základě doporučení zřizovatele je ve škole nařízeno, aby všichni zaměstnanci i žáci nosili ve společných prostorách roušky.
Prosíme rodiče, aby své děti vybavili dvěma rouškami. Dále prosíme rodiče, aby vstupovali do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku.
Děláme maximum pro zdraví a bezpečnost všech dětí.
Děkujeme všem rodičům za pochopení a vstřícnost.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/v-souvislosti-se-zhorsenou-epidemiologickou-situaci-a-na-zaklade-doporuceni-zrizovatele-je-ve-skole-narizeno-aby-vsichni-zamestnanci-i-zaci-nosili-ve-spolecnych-prostorach-rousky-prosime-rodice-ab/